Pianon hoitaminen

Piano on äärimmäisen monimutkainen soitin. Soittimen oikea hoitaminen vaatii pianonvirittäjältä taitoa yhdistää teknisiä sekä taiteellisia taitojaan, joiden hallitseminen vaatii erityisosaamista ja paljon harjoitusta. Väärät hoitomenetelmät voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa mittavia vahinkoja soittimelle. Säännöllisesti viritetty ja huollettu soitin kestää pidempään, soi kauniimmin ja säilyttää arvonsa paremmin. Tällä sivulla olen vastannut pianon omistajien mielissä pyöriviin kysymyksiin. Laiminlyöty piano

Kuinka usein piano pitää virittää?

-Piano olisi hyvä virittää vähintään kerran vuodessa, mieluummin kaksi. Virityksen tarve vaihtelee myös riippuen pianosta ja tilasta missä pianoa säilytetään. Pianotohtorilta saat tarvittaessa ohjeet pianon säilytykseen, sekä kuntoarvion soittimesta.

Miksi pianoa pitää virittää?

-Pianon tärkein rakennusmateriaali on puu. Vaikka puu olisi laadukkainta mahdollista, on sillä taipumus elää kosteusvaihtelujen myötä. Huoneilman kosteuden vaihtelu onkin suurin pianon vireeseen ja kuntoon vaikuttava tekijä. Kesällä kun huoneilman kosteus on korkeimmillaan, puu imee itseensä vettä ja turpoaa. Puun turpoaminen tekee usein soittimesta ylävireisen. Talvella huoneilma on usein todella kuiva johtuen sisäilman lämmityksestä. Tällöin puu kuivuu ja ”kutistuu”. Se taas laskee pianon viritystasoa. Jos pianoa ei viritytä säännöllisesti, sen viritystaso laskee. Pianot soivat parhaiten niille suunnitellussa viritystasossa. Mitä epävireisemmäksi soittimen päästää, sitä enemmän työtä sen virittäminen vaatii. Pitkään alavireessä ollut soitin saattaa olla jopa mahdotonta virittää ilman että kieliä katkeaa. Siksi soitin kannattaa virittää säännöllisesti, vaikka se ei olisikaan säännöllisessä käytössä. Pianotohtorilta saat tarvittaessa vinkkejä pianon kosteusvaihtelun minimoimiseksi.

Mistä tiedän onko piano epävireessä?

-Piano voi olla monella tapaa epävireessä. Usein epävireen huomaa yksittäisistä äänistä, jotka soivat epäpuhtaasti ja ”huojuvat”. Vaikka yksittäiset äänet soisivat puhtaasti, voi soitin olla silti epävireessä. Äänet saattavat olla toisiinsa nähden epävireessä, tai koko soitin voi olla kauttaaltaan alavireessä.  Altistumalla jatkuvasti epävireiselle soinnille saattaa ihmiskorva tottua epävireisyyteen. Tämä ilmiö on valitettava varsinkin nuoren pianistin musikaalisen kehityksen kannalta . Voit estää sen virityttämällä pianon säännöllisesti.

Vaatiiko piano muutakin kuin säännöllistä virittämistä?

-Kyllä. Pianon soittotuntuman ja toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää että koneisto on hyvin huollettu ja oikeissa säädöissä. Jos pianosi ääni on epäselvä, hiljainen tai muuten epämääräinen, löytyy vika usein koneistosta. Huonoissa säädöissä oleva koneisto kuluu myös tavallista nopeammin. Pianotohtori arvioi virityksen yhteydessä soittimen säätö sekä huoltotarpeen.

Jos mieltäsi jäi vielä vaivaamaan jokin kysymys, ota yhteyttä pianotohtorin päivystykseen! Numero: 040 506 0535

Comments are closed.